Tarieven

Bedrijfscoaching

Tarieven worden op aanvraag verstrekt.

Particulieren

De kosten van een individuele sessie zijn € 85,00
relatietherapie € 125,00. 
Afspraken die niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

Vergoeding is soms mogelijk door de ziektekostenverzekeraar, de werkgever of vanuit het PGB.

Ziektekostenverzekeraars

Bepaalde ziektekostenverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten. De therapie valt onder alternatieve geneeswijze en wordt betaald vanuit de aanvullende verzekering. Neemt u hierover zelf contact op met uw ziektekostenverzekeraar.
Hieronder staat de informatie over mijn registratie en beroepsvereniging.
Register HBO therapeuten: Registertherapeut BNG: 204753R
Lid van de beroepsvereniging NFG. Registratienummmer: 6109265972
AGB-code: 90-034784
AGB-code praktijk: 90-13733
VANAF 1 januari 2019 vervalt mijn lidmaatschap bij het NVPA. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de vergoeding!

Werkgevers

Werkgevers zijn steeds meer bereid om de kosten van de begeleiding vergoeden. Een probleem heeft vaak direct of indirect invloed op de werksituatie.
Offerte op aanvraag.

PGB (persoonsgebonden budget)

In sommige gevallen wordt de begeleiding vergoed vanuit het persoonsgebonden budget. 

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidzorg). Tevens sta ik ingeschreven bij de LSR (landelijke Stichting Rouwbegeleiding). Ik ben gecertificeerd therapeut en geregistreerd en opgenomen in het register van het CRKBO en in het bezit van een licentie van het RBCZ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Selinde de Vogel

Adres Singel 24, 8408 CA Lippenhuizen    
                
Telefoon    06-23983576                            
E-mail info@devogelbegeleiding.nl
Website www.devogelbegeleiding.nl

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doen mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzig naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijvig van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'behandeling natuurgeneeskunde', of 'psychosociaal consult'.
 • De kosten van het consult

Gebruik van uw gegevens door derden
Ik zal de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moet ik wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heb het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@devogelbegeleiding.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.