Begeleiding voor ouders van een kind met een handicap

Tegenstrijdige gevoelens

De komst van een kind met een beperking betekent voor de meeste ouders het begin van een bestaan met tegenstrijdige gevoelens.Wat een mooie rolstoel! Geweldig, met deze aanpassing kan ze zelf …’ Vul maar in. Natuurlijk ben je als ouder blij dat je kind aan alle kanten geholpen wordt en zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Maar het zal nooit in de buurt komen van de droom die je eens had. Je hebt afscheid moeten nemen van de verwachtingen die elke toekomstige ouder heeft. Rouw treedt niet alleen op bij verlies na overlijden maar kan ook optreden bij verlies van verwachtingen, illusies, zekerheid en veranderd toekomstperspectief. Zoals na de geboorte van een kind met een beperking. Er is echter een verschil met rouw na overlijden. In dit geval is er sprake van een levend verlies. Het is een proces dat niet eindigt en de pijn kan bij verschillende levensfasen van het kind weer de kop opsteken. Voor een ouder betekent dit een bestaan met tegenstrijdige gevoelens. Naast de liefde voor je kind kunnen zich ook gevoelens van verdriet, verwarring, schuld en woede voordoen.

Toelaten van emoties geeft ruimte

Veel ouders komen niet toe aan bewust rouwproces na de geboorte van hun kind. Alle tijd en aandacht wordt besteed aan de zorg voor het kind. Ook de hulpverlening legt hier vaak de nadruk op. Niet stilstaan bij het verlies van verwachtingen en alle emoties die daarbij kunnen horen, heeft soms nadelige gevolgen. Het kan zich uiten in de vorm van een verstoord contact met je kind, misverstanden tussen de ouders onderling, vermoeidheid of een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je de mogelijkheid hebt om de verschillende gevoelens toe te laten en te uiten, komt er weer ruimte voor andere inzichten en het hervinden van je innerlijke kracht.

Counseling

Mogelijk komt er een moment dat je de behoefte voelt om stil te staan bij wat het hebben van een bijzonder kind voor jou persoonlijk, en voor jullie gezin betekent. Dit kan kort na de geboorte zijn, maar ook pas jaren later. In deze situatie kan counseling helpen. Counseling is een laagdrempelige vorm van psychische hulpverlening en is specifiek gericht op de problematiek waarin ouders zich bevinden. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor nieuw evenwicht. Meestal vindt de begeleiding plaats in de vorm van gesprekken. Ook kan er gebruik worden gemaakt van creatieve middelen als tekenen en schrijven.

Waar kan counseling toe bijdragen

  • nieuw evenwicht
  • meer zelfvertrouwen
  • beter contact met jezelf
  •  (h)echter contact met je kind
  •  meer energie meer levensvreugde
   Zie artikel Tijdschrift Kinderen

   Diverse zorgeverzekeraars vergoeden (een gedeelte) van de kosten. In sommige gevallen is vergoeding vanuit het Persoons gebonden budget mogelijk.Het is raadzaam u hier eerst goed over te informeren bij de indicatiesteller.